ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VetB2B Uygulaması 1. TARAFLAR İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.vetB2B.com.tr ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Güzelce Mh. Geçit Cd. No: 9/11 D-4 /6 Büyükçekmece / İstanbul adresinde bulunan Atlantic Vet Danışmanlık Hizmetleri ve Dis Ticaret LTD. ŞTİ. (“Atlantic Vet”) ile; www.vetB2B.com.tr ve mobil uygulamasına (“VetB2B”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye'nin Atlantic Vet'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Atlantic Vet ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır. Atlantic Vet ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı "Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR Açık Pazar Atlantic’ Vet in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları VetB2B üzerinden buluşturarak Satıcı’ların VetB2B’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder. Alıcı VetB2B’dan ürün ve/veya hizmet satın alan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı Veteriner Tıbbı ürün parekende satış ruhsatına sahip veteriner kliniği sorumlu veteriner hekimleri ifade eder. Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi Üyeler’in VetB2B üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Atlantic Vet tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Atlantic Vet’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve VetB2B üzerinden https://www.vetB2B.com.com.tr/veri-gizlilik.html linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder. Hizmetler Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Atlantic Vet tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder. Satıcı VetB2B mobıl uygulaması üzerinde Atlantic Vet ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında uygulama’ya üye olan Medikal ecza depolarının oluşturduğu hesap üzerinden Alıcının açtığı Ruhsat gerektirmeyen medikal ürünlere açılan ilanlara teklif verme aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişiyi ifade eder. Ruhsatlı Satıcı VetB2B mobıl uygulaması üzerinde Atlantic Vet ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında uygulama’ya üye olan T.C. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından geçerli veteriner tıbbi ürün satış ruhsatı bulunan Veteriner Ecza Depoları ve Medikal ecza depolarının oluşturduğu hesap üzerinden Alıcının açtığı ilanlara teklif verme aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişiyi ifade eder.

3. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, VetB2B’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Atlantic Vet tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının Alıcılar için; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı Veteriner Tıbbı ürün parekende satış ruhsatına sahip olması ve beyanı aranacaktır, Ruhsatlı Satıcılar için, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı Veteriner Tıbbı ürün toptan satış ruhsatına sahip olması ve beyanı aranacaktır, Satıcılar için ; Veteriner Hekimlere yönelik ruhsat gerektirmeyen ürünleri tedarik eden ecza depoları için tüzel kişilik aranaçaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve VetB2B’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Atlantic Vet’den talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Atlantic Vet’e kayıt yapılan cep telefonu numarası sahibinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3. Alıcı, VetB2B üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, VetB2B’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Atlantic Vet’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Mobil Uygulama üzerinde, bir diğer deyişle Atlantic Vet’nin VetB2B’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda Atlantic Vet 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Atlantic Vet, VetB2B’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.5. Alıcı, VetB2B üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Atlantic Vet’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Mobil uygulama üzerinde sunulan tekliflerin ve tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde eksiksiz teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.6. Mobil uygulama üzerinden Atlantic Vet, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Alıcı’nın Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı Atlantic Vet’ye yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

3.7. Alıcı, VetB2B üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, VetB2B’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin VetB2B dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.8. Atlantic Vet, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Alıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.9. VetB2B’ye üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Alıcı’lardan alınan kişisel veriler, Alıcı ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, VetB2B’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Alıcı ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

3.10. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve VetB2B üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu cep telefonu, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kayıtlı cep telefonu ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Alıcı, VetB2B’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. · VetB2B’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması; · VetB2B’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; · Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; ·· Virüs veya VetB2B’a, VetB2B’un veri tabanına, VetB2B üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; · VetB2B tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Atlantic Vet’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın VetB2B’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde VetB2B’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.12. Üye’nin VetB2B’u 3.11. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Atlantic Vet Üye’nin VetB2B’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda Atlantic Vet 3.11. maddede belirtilen puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.11. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik VetB2B’da yayınlanmayacaktır. Alıcı nihai kararın münhasıran Atlantic Vet’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.13. Üye, VetB2B’da yaptığı işlemleri Atlantic Vet’ye maddi ve VetB2B’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, VetB2B’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.14. VetB2B’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Atlantic Vet’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4. GİZLİLİK

4.1. Atlantic Vet, Alıcı'nın VetB2B’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için VetB2B üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Atlantic Vet, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.vetB2B.com.tr/veri-gizlilik.html linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Alıcı, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve kvkk@vetB2B.com.tr elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

4.3. Alıcı tarafından VetB2B’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, VetB2B’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Alıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Atlantic Vet ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Atlantic Vet tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Atlantic Vet söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR “VetB2B” markası ve logosu, “VetB2B” mobil uygulamasının ve VetB2B’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Atlantic Vet tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Alıcı veya Satıcı, Atlantic Vet’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı veya Satıcı, mobil uygulamasının veya VetB2B’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Atlantic Vet’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Atlantic Vet’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Atlantic Vet’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER Atlantic Vet, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve VetB2B’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla VetB2B’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, VetB2B’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBER Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Atlantic Vet’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Atlantic Vet'nİn işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Atlantic Vet ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi;Alıcı veya Satıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Atlantic Vet’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Atlantic Vet’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü;İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. Bildirim;Atlantic Vet, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek,Whatsapp mesajları suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Programa kayıt olduğu anda tüm iletişim kanallarına onay vermiş sayılır.Üyeler İletişim tercihlerini değiştirmek için destek@vetb2b.com.tr adresine email göndererek tercihlerini değiştirebilir.

8.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği;İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri;Alıcı veya Satıcı, Atlantic Vet’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. *8 (sekiz)maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.