VetB2B Mobil Uygulaması - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca 
"aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" 
sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden buluşturarak
Satıcı’ların VetB2B Mobil Uygulaması’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak 
aracılık ettiği modeli ifade eder.


MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - Açık Pazar

ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca 
"aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" 
sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden buluşturarak
Satıcı’ların VetB2B Mobil Uygulaması’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak 
aracılık ettiği modeli ifade eder.


Alıcı


VetB2B Mobil Uygulaması’dan ürün ve/veya hizmet satın alan T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığından onaylı Veteriner Tıbbı ürün parekende satış ruhsatına sahip veteriner kliniği sorumlu 
veteriner hekimleri ifade eder.


Gizlilik
Politikası ve Veri Koruma Bildirimi


Üyeler’in VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hangi amaçlarla 
ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kişisel verilere ve 
çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden
https://www.VetB2B.com.tr/veri-gizlilik.html linkinden erişilebilecek olan metni 
ifade eder.


2. TANIMLAR


Hizmetler

Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini 
sağlamak amacıyla ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Satıcı

VetB2B Mobil Uygulaması mobıl uygulaması üzerinde ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında uygulama’ya üye olan Medikal ecza depolarının oluşturduğu hesap üzerinden Alıcının 
açtığı Ruhsat gerektirmeyen medikal ürünlere açılan ilanlara teklif verme aracılığıyla çeşitli ürün 
ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişiyi ifade eder.


Ruhsatlı Satıcı


VetB2B Mobil Uygulaması mobıl uygulaması üzerinde ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında uygulama’ya üye olan T.C. Tarım ve orman bakanlığı tarafından geçerli veteriner tıbbi 
ürün ruhsatı bulunan Veteriner Ecza Depoları ve Medikal ecza depolarının oluşturduğu hesap 
üzerinden Alıcının açtığı ilanlara teklif verme aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa 
arz eden tüzel kişiyi ifade eder.
 

Ünvan : Atlantic Vet Danışmanlık Hizmetleri ve Dis Ticaret LTD. ŞTİ.
Adres  :  Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. Skyport Residence Apt. NO: 1/113 Beylikdüzü / İSTANBUL

Telefon : Türkiye'nin her yerinden

E-mail : destek@VetB2B.com.tr

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak VetB2B Mobil Uygulaması mobil uygulaması üye olan veteriner hekim.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri, vergi numarası esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden VetB2B Mobil Uygulamasısorumlu tutulamaz.

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlar, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının VetB2B Mobil Uygulaması'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, VetB2B Mobil Uygulamasıürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini VetB2B Mobil Uygulaması ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde VetB2B Mobil Uygulaması.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7 - SATICI/RUHSATLI SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI/RUHSATLI SATICI YA gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI/RUHSATLI SATICI tarafından karşılanacaktır.


4.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından UYGULAMA KULLANILMAYA BAŞLANMASI İLE  geçerlilik kazanır.


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile VetB2B Mobil Uygulaması'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI GENEL: Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri SATICI tarafından ödenecektir. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. CAYMA HAKKI: ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ: ŞİRKET ADI/UNVANI: ADRES: EPOSTA: TEL: FAKS: CAYMA HAKKININ SÜRESİ: Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İADE KOŞULLARI: SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. ÖDEME VE TESLİMAT Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, TR150006701000000035905445 Yapı Kredi Bankası, TR060001500158007321444307 VakıfBank, hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.