İşbu sözleşme ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca 
"aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" 
sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden buluşturarak
Satıcı’ların VetB2B Mobil Uygulaması’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak 
aracılık ettiği modeli ifade eder.


MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - Açık Pazar

ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca 
"aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" 
sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden buluşturarak
Satıcı’ların VetB2B Mobil Uygulaması’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak 
aracılık ettiği modeli ifade eder.


Alıcı


VetB2B Mobil Uygulaması’dan ürün ve/veya hizmet satın alan T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığından onaylı Veteriner Tıbbı ürün parekende satış ruhsatına sahip veteriner kliniği sorumlu 
veteriner hekimleri ifade eder.


Gizlilik
Politikası ve Veri Koruma Bildirimi


Üyeler’in VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hangi amaçlarla 
ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kişisel verilere ve 
çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve VetB2B Mobil Uygulaması üzerinden
https://www.VetB2B.com.tr/veri-gizlilik.html linkinden erişilebilecek olan metni 
ifade eder.


2. TANIMLAR


Hizmetler

Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini 
sağlamak amacıyla ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Satıcı

VetB2B Mobil Uygulaması mobıl uygulaması üzerinde ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında uygulama’ya üye olan Medikal ecza depolarının oluşturduğu hesap üzerinden Alıcının 
açtığı Ruhsat gerektirmeyen medikal ürünlere açılan ilanlara teklif verme aracılığıyla çeşitli ürün 
ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişiyi ifade eder.


Ruhsatlı Satıcı


VetB2B Mobil Uygulaması mobıl uygulaması üzerinde ATLANTİC VET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında uygulama’ya üye olan T.C. Tarım ve orman bakanlığı tarafından geçerli veteriner tıbbi 
ürün ruhsatı bulunan Veteriner Ecza Depoları ve Medikal ecza depolarının oluşturduğu hesap 
üzerinden Alıcının açtığı ilanlara teklif verme aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa 
arz eden tüzel kişiyi ifade eder.
 

Ünvan : Atlantic Vet Danışmanlık Hizmetleri ve Dis Ticaret LTD. ŞTİ.
Adres  Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. Skyport Residence Apt. NO: 1/113 Beylikdüzü / İSTANBUL

Telefon : Türkiye'nin her yerinden

E-mail : destek@VetB2B.com.tr

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak VetB2B Mobil Uygulaması mobil uygulaması üye olan veteriner hekim.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri, vergi numarası esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden VetB2B Mobil Uygulaması sorumlu tutulamaz.

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlar, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının VetB2B Mobil Uygulaması'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, VetB2B Mobil Uygulamasıürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini VetB2B Mobil Uygulaması ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde VetB2B Mobil Uygulaması.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7 - SATICI/RUHSATLI SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI/RUHSATLI SATICI YA gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI/RUHSATLI SATICI tarafından karşılanacaktır.


4.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından UYGULAMA KULLANILMAYA BAŞLANMASI İLE  geçerlilik kazanır.

5. Teslimat ve İade Koşulları

Teslimat Koşulları

5.1.      Soğuk zincir ürünlerini geri iadesi, taşıması sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alındığında Vetb2b uygulaması soğuk zincir gerektiren ürünlerin satışına aracılık etmeyeceğini beyan eder.

Alıcı Sorumlulukları

5.2.      Alıcı, VetB2B üzerinden verdiği siparişin teslimatında satıcı ecza deposundan gelen kargonun içeriğinin verilen sipariş ve kesilen fatura ile eşleşmenin kontrolünden tamamen sorumlu olduğunu peşinen Kabul eder.

5.3.      Kargo paketini alıcı adına klinik çalışanı , yakın arkadaş ve akraba teslim alması durumunda dahi Alıcı bu sözleşmedeki koşulları peşinen Kabul etmiş sayılır.

5.4.      Alıcı, Kargo firması tarafından kargonun teslimatına dair teslim edildi bilgisi verilmesi  ile satıcı ecza deposunungönderilen kargoya dair tüm sorumlulukları ortadan kalktını bu sözleşme kapsamında peşinen kabul eder.

5.5.      Alıcı, Kargo firmasından teslim alınmış bir paketin içeriği ile ilgili yapılacak herhangi bir itirazın ecza deposundan Kabul edilmeyeceğini Alıcı bu sözleşme ile peşin olarak kabul ettiğini beyan eder.

5.6.      Kargo firmasi tarafından tam ve eksiksiz olarak teslim edildiğine dair kayıtları oluştuktan sonra Vetb2b güvenli kasasında satıcı firmaya aktarılmak üzere tutulan, bu siparişin karşılığı olarak tutulan bedelin tam olarak satıcı ecza deposuna , uygulamadaki  “ürünü teslim aldım” butonuna basarak onay vermese dahi ödenmesini bu sözleşme kapsamında Alıcı, peşin olarak Kabul ettiği beyan eder.

5.7.      Teslimat sırasında yaşanacak ihmal ,dikkatsizlik ve benzeri durumlardan ortaya çıkabilecek, iade koşullarını sağlamayan maddi kayıplardan Vetb2b uygulaması, uygulama sahibi Atlantic Vet Limited. Şti ve de ürünü satan ecza deposu sorumlu tutulamayacağını Alıcı veteriner kliniği peşin olarak Kabul eder.

5.8.      Alıcı ve satıcı firmalar arasında Vetb2b dışında kurulan ticari ilişkiler ve buna bağlı yaşanabilecek anlaşmazklıklardan Vetb2b uygulaması ve Atlantic Vet limited şirketi sorumlu tutulamaz.

İade Koşulları

Alıcı Veteriner Kliniği Sorumlulukları

5.9.      Alıcı veteriner kliniği, gelen kargo paketinde sipariş edilen üründen farklı, eksik, fatura ile uyumsuz, , fiziksel olarak hasarlı paketleri iade etme hakkı altta belirtilen koşullarla belirlenmiştir.

a.         Kargo teslimatında teslimatı yapan kargo şirketi yetkilisi ile birlikte paket açılıp kontrol edilecektir.

b.         Tespit edilen hasar yada eksiklik durumunda bu durum fotoğraflanarak satıcı firma yetkilisine en hızlı sekilde bildirilecektir.

c.         Tespit edilen hasar yada eksiklik kargo firmasi yetkilisi tarafından tutanak hazırlanacak yetkili adı soyadı, telefon numarası ve imzası ile iki nüsha olarak hazırlanacaktır.

d.         Kargo paketi teslim alınmadan kargo firmasına geri iade edilecek, tutanağın bir nushası geri iade edilen paketin içine konacaktır. Eksik veya kusurlu paket kargo yetkilisi tarafından.

e.         Hazırlanan tutanak ve fotoğraflar  destek@vetb2b.com.tr adresine email adresine gönderilecektir.

f.          Satıcı firma tarafından gönderilen kargonun alıcıya ulaşmadığı durumlarda Vetb2b ye yapılan ödemeler alıcıya iade edilir. Oluşan kredi kartı komisyonu ücreti ve diğer masrtaflar satıcı ecza ve medical depo tarafından alcaklarından mashup edilir.  Kargo firmasi tarafından teslim edilemeyen siparişler Kargo firmasi ve Satıcı ecza ve medikal depolar arasında çözüme kavuşturulacak bir konudur. Bu konuya alıcı veteriner kliniği taraf edilemeyeceğini Satıcı ecza deposu peşin olarak Kabul eder.

g.         A,b,c,d,e maddelerinde bahsedilen prosedürü tamamlamış alıcı veteriner kliniği, satıcı firma nın ürünlerini iade ettikten sonra ,dogru ve eksiksiz siparişini yeniden talep edebilir yada vetb2b sisteminde tutulan bakiyesi ödeme yöntemine göre kartına veya banka hesabına iade edilir.oluşacak iade kargo masrafı ve finansal masraflar satıcı ecza deposuna ait olacaktır.


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile VetB2B Mobil Uygulaması'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.